ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ – TUNUS

0
129

Çevre Çalışmaları Akademisi kurucu & yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Zerrin SAVAŞAN, Tübitak 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen “Çevre Hukuku ve Politikaları Eğitimi Alanında Akademisyenlerin Kapasitesinin Yenilikçi Uygulamalarla Güçlendirilmesi” isimli projemizin çıktılarını sunmaya devam ediyor. Tunus’ta düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nde projenin işleyiş süreci ve sonuçlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuldu:

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here