Tübitak Bilim Söyleşileri: "Uluslararası İklim Değişikliği Müzakereleri ve Türkiye"

TÜBİTAK BİLİM SÖYLEŞİLERİ: “ULUSLARARASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜZAKERELERİ VE TÜRKİYE”

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin SAVAŞAN, 25 Kasım 2019’da Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen TÜBİTAK Bilim...

Related categories