Sosyal Bilimler Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR ÇALIŞTAYI

Tübitak 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen “Çevre Hukuku ve Politikaları Eğitimi Alanında Akademisyenlerin Kapasitesinin Yenilikçi...

Related categories