Etkinlikler

TÜBİTAK BİLİM SÖYLEŞİLERİ: “ULUSLARARASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜZAKERELERİ VE TÜRKİYE”

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin SAVAŞAN, 25 Kasım 2019’da Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen TÜBİTAK Bilim...

9. ULUSLARARASI EKOLOJİ VE ÇEVRE SEMPOZYUMU

Çevre Çalışmaları Akademisi kurucu&yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Zerrin SAVAŞAN, 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 9. Uluslararası Ekoloji ve...

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ – TUNUS

Çevre Çalışmaları Akademisi kurucu & yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Zerrin SAVAŞAN, Tübitak 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları...

ULUSAL ÇEVRE HAKKI SAVUNUCULUĞU AĞI

Çevre Çalışmaları Akademisi, Ulusal Çevre Hakkı Savunuculuğı Ağı’na kurucu üye olma yolunda… Akademi temsilcilerinden Hakan ÜNAY, ağın kurulma aşamasına...

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR ÇALIŞTAYI

Tübitak 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen “Çevre Hukuku ve Politikaları Eğitimi Alanında Akademisyenlerin Kapasitesinin Yenilikçi...

TÜBİTAK 4005 – SİMÜLASYON ETKİNLİĞİ

Çevre Hukuku ve Politikaları Eğitimi Alanında Akademisyenlerin Kapasitesinin Yenilikçi Uygulamalarla Güçlendirilmesi  4...

TÜBİTAK 4005 – EĞİTİM ETKİNLİĞİ

Çevre hukuku ve politikaları üzerine çalışan/çalışmayı hedefleyen ve bu alanda lisansüstü eğitim yapanların, akademisyenlerin (Yüksek Lisans-Doktora-Doktora sonrası düzeylerdeki öğrenciler-araştırma...

Related categories