9. ULUSLARARASI EKOLOJİ VE ÇEVRE SEMPOZYUMU

Çevre Çalışmaları Akademisi kurucu&yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Zerrin SAVAŞAN, 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 9. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sempozyumu’na katılım göstererek “Çevre Sorunları İle Mücadelede Uygunluğun Sağlanması Sorunu” adlı sunumunu gerçekleştirmiştir. Savaşan, sunumu sonrasında sempozyum katılımcılarına akademimiz hakkında bilgilendirmede bulunmuştur.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here